FAQ

Lagar och regler

LAGAR OCH REGLAR

När måste man använda vinterdäck?
Det är lag på att använda vinterdäck mellan 1 December - 31 Mars. Lagen gäller endast om det råder vinterväglag, vilket innebär att en mild och vacker vår medger bilägare att montera på sommarhjulen tidigare. Med vinterdäck menas friktions- eller dubbdäck.
Läs mer på Transportstyrelsens hemsida här.

Vad räknas som vinterväglag?
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.
Denna bedömning är något subjektiv men det är alltid polisen som avgör när det är vinterväglag.