Information om Svenska Gummihuset

Nitrogenskola

Nitrogen N2

Vi på Svenska Gummihuset använder inte luft i våra däck, vi använder nitrogen. Nitrogen är kanske mer känt under namnet kväve, som tillsammans med syre är det som vanlig luft består av. Om man separerar dessa ämnen kan man alltså använda rent kväve, eller nitrogen, att fylla däcken med. Det finns många fördelar med att använda nitrogen istället för vanlig luft.

  • Däcket behåller rätt tryck under längre tid, tre till fyra gånger så lång tid för att vara exakt.
  • Rätt tryck i däcken innebär att det rullar lättare, vilket i sin tur innebär lägre bränsleförbrukning.
  • Lägre bränsleförbrukning är ju inte bara bra för din ekonomi, det finns även fördelar för miljön. Om alla körde med rätt tryck i sina däck, skulle utsläppen av koldioxid kunna minskas med drygt 70 000 ton per år.
  • Ett bra tryck minskar också slitaget på däcket, vilket gör att det håller längre och du behöver inte byta lika ofta.
  • Bilens vägegenskaper förbättras, vilket minskar risken för olyckor.
  • Vanlig luft innehåller fukt, som vid växlingar i temperaturen kan skada däck och fälgar. Detta är något som undviks med nitrogen i däcken.

Nitrogen har använts i bildäck i cirka 20 år och med alla fördelar är det lätt att förstå varför. Eftersom risken för däckhaveri minskar med nitrogen, används det även inom flygindustrin och i många hamnar måste fordon som transporterar farligt gods använda nitrogen eftersom den inte tillför syre om brand uppstår. Nitrogen är också vanligt inom motorsporten.

På Svenska Gummihuset använder vi alltså alltid nitrogen i däcken. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Läs mer på AGAs hemsida